Solfluer, tovingeslekt i familien blomsterfluer. Artene kjennes på brystets ryggside som er svart med gule lengdestriper. Også bakkroppen er svart og gult «vepsefarget». Larvene lever i vann og ligner dronefluenes «rottehale»-larver. En typisk art er vanlig solflue, Heliophilus pendulus,som er 11–14 mm lang og som kan sees over hele landet sommeren gjennom, der den solbader på planter i nærheten av vann.