Snyltetråd, planteslekt i vindelfamilien. Ettårige, bladløse snylteplanter. Stengelen er lang og trådformet, den slynger seg om vertsplantene og sender sine sugeorganer inn i dem. Plantene er gulhvite og helt uten bladgrønt; når de er utvokst, er de uten røtter. Blomstene er små og sitter samlet i små hoder. 170 arter utbredt over hele Jorden. I Norge minst to arter (samt noen sjeldne, innførte arter med usikker spredning), vanligst er neslesnyltetråd med underartene vanlig neslesnyltetråd, C. europaea ssp. europaea, og strandsnyltetråd, C. europaea ssp. halophyta, samt timiansnyltetråd.