Småsil, benfiskart i silfamilien. Småsilen er vanskelig å skille fra havsil, men er litt mindre, med vanlig størrelse 11 - 15 (opptil 20 cm) . Munnen er fremskytbar og skjellene ligger i folder i huden. Utbredt i den nordlige del av Atlanterhavet fra Murmansk til Spania, med viktige gyteområder i Nordsjøen. Lever i strandsonen ned til ca. 30 m.