Havsil, benfiskart i silfamilien, er den absolutt viktigste silarten i trålfisket etter sil. Den kan bli opptil 25 cm lang og 10 år gemmel, men blir sjelden eldre enn 2 år. Havsil er meget lik småsil, og kan enklest skilles på antall stråler i ryggfinnen og at den mangler skjell på basis av halefinnen. Ryggen er mørkegrønn, resten av kroppen er sølvhvit. Lever på 10–40 m dyp i kystfarvann i nordlige deler av Atlanterhavet og i Østersjøen. De viktigste gyteområdene er på Vikingbanken, Doggerbanken og ved Storbritannia og Shetland. Havsilen virker i stor grad stedbundet.