Fungere, virke, tjenestgjøre, ha en viss funksjon, enten varig (dss. funksjonere) eller (om person) midlertidig, i stedet for en annen.