Schøtstue, skjøtstue eller skytningsstue (sammenskuddsstue), en form for forsamlingshus eller -rom som ble brukt på Bryggen i Bergen i hansatiden. Oppstod antakelig i middelalderen (muligens i begynnelsen av 1200-tallet) og bestod gjennom hele det hanseatiske kontors tid (ca. 1350 til begynnelsen av 1700-tallet). Bygningskompleksene på Bryggen var oppdelt i «gårder», som igjen bestod av flere enkelteiendommer, «handelsstuer». Handelsstuenes sjefer (i hansatiden de tyske handelsforvaltere) holdt en felles schøtstue for hver gård. Schøtstuene var fest- og bevertningslokaler og spilte en stor rolle i det daglige liv på Bryggen i vinterhalvåret. Fire av Bryggens schøtstuer er bevart på Det hanseatiske museum.