Skogalv, dagsommerfuglart i familien hvitvinger. Vingene er skjøre og hvite med mørke fremhjørner, og kroppen er svart. Vingespenn 36–44 mm. Arten har en flagrende flukt og kan sees fra mai til august i skogsbryn og -lysninger nord til polarsirkelen, men er mest vanlig i lavlandet lenger sør. Larvene lever på erteplanter.