Skjellålebrosme, benfiskart i ålekvabbefamilien. Hele kroppen er dekket av små skjell, og den har dobbel sidelinje. Den mangler tverrstriper og blir opptil 26 cm. Lever på dypt vann i Norskehavet, Karahavet og ved Alaska, ved temperaturer mellom 0 og –1 °C.