Lag, region (av luft, eter) i himmelrommet; krets, område, nivå hvor noen befinner seg, hører hjemme; fagområde, interesseområde, virkekrets.