Sfærenes musikk er harmoniske toner (ikke hørbare for det normale menneskelige øre) som planetenes sfærer mentes å frembringe under sin omdreining; antagelsen tillegges Pytagoras.