Servus, trell, tjener. Servus servorum Dei, 'Guds tjeneres tjener', vanlig ydmykhetstittel brukt av biskopene i Oldkirken. Under Gregor den store (590–604) ble den innført som pavelig tittel, og siden Gregor 7 (1073–85) har den vært i vanlig bruk i pavelige skrivelser.