Servitør, yrkesutøver som betjener gjester i restaurant og hotell (tidligere kalt kelner eller serveringsdame). Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i restaurant- og matfag og et videregående trinn 2-kurs i restaurantfag. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst fem års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater. I 2013 meldte i alt 77 kandidater seg opp til prøven i servitørfaget, og 63 av disse besto prøven.