Service og samferdsel, yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. Utdanningsprogrammet gir en bred opplæring rettet mot yrker som er knyttet til tjenesteyting i vid forstand innen varehandel, reiseliv, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og samferdsel. Programmet legger vekt på evnen til samarbeid, ferdigheter i kundebehandling og kommunikasjon. De to første årene av opplæringen blir gitt i videregående skole, den avsluttende opplæringen blir normalt gitt i bedrift. Skoledelen består det første året av videregående kurs 1 i service og samferdsel, det andre året av videregående kurs 2 i IKT-servicefag; reiseliv; salg, service og sikkerhet; transport og logistikk. Opplæringen fører frem til fagbrev.