Kelner, oppvarter, tidligere betegnelse for servitør.