Sammenslåing av eiendom(mer) er en registrering hos matrikkelmyndigheten (kommunen og Kartverket), der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen.

Matrikkelloven § 18 jf. matrikkelforskriften § 43 gir nærmere regler for når og hvordan dette kan skje. Matrikkelloven § 18 åpner for at matrikkelenheter (grunneiendommer) som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan slås sammen. Festegrunner kan slås sammen dersom de er utskilt fra samme grunneiendom, festekontraktene har samme innhold og gjelder mellom samme parter. Det følger videre av loven at sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel som eier til vedkommende matrikkelenheter.

Av matrikkelforskriften § 43 nr. 1 følger det videre at krav om sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter skal sendes kommunen skriftlig eller i likeverdig digitalt dokument. Med kravet skal det følge:

  • kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder
  • bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • dokumenter som skal tinglyses sammen med sammenslåingen.

Matrikkelenheter som skal slås sammen, skal i etterkant utgjøre et sammenhengende areal, hvis ikke det er gjort særskilt unntak i forskriften. Det er også verdt å merke seg at matrikkelenheter ikke kan slås sammen i strid med en rettslig bindende arealplan uten at det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven, og at kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer. Sammenslåing kan heller ikke skje hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. For sammenslåing av eierseksjoner gjelder reglene i eierseksjonsloven.

Når kommunen finner at vilkårene for sammenslåing er oppfylt, gir kommunen sin godkjenning. Kommunen sender deretter melding om godkjenningen til tinglysing. Tinglysingsmyndigheten (Kartverket) avgjør endelig om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og sender melding om sammenslåingen til kommunen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg