Sametinget er mer et rådgivende enn et besluttende organ. Dette har en sammenheng med Sametingets rolle som både et selvstendig, folkevalgt organ, og et statlig forvaltningsorgan.

Sametingets myndighet er regulert i Sameloven (§ 2-1 fjerde ledd), men Sametinget kan også bli gitt myndighet gjennom andre lover, for eksempel opplæringsloven, reindriftsloven og Finnmarksloven som vist nedenfor.

Samisk husflid og håndverk

Sametinget har beslutningsmyndighet i forbindelse med fordeling av midler til samisk husflid og håndverk (duodji), og til de samiske organisasjoner. Denne beslutningsmyndigheten er overført til Sametinget fra Norsk sameråd. Dette er regulert i Sameloven.

Sametingsvalg

Sametinget er i dag tillagt forvaltningsansvar for valg til Sametinget, fordeling av økonomiske tilskudd samt myndighet til oppnevning av representanter til ulike offentlige utvalg.

Reindrift

Sametinget er gjennom reindriftsloven gitt myndighet til å oppnevne medlemmer til reindriftens styringsorganer.

Opplæring

Gjennom opplæringslova er Sametinget gitt forskriftskompetanse til å bestemme innholdet i samiskopplæringen (Opplæringsloven § 6-4).

Det samiske flagget

I medhold av sameloven § 1-6 andre ledd har Sametinget kompetanse til å gi forskrift om bruk av Sameflagget.

Finnmarkseiendommen

Finnmarksloven har styrket Sametingets rolle. Sametinget oppnevner tre styremedlemmer i Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo er grunneier med ansvar for forvaltning av grunn og naturressurser som tidligere lå under Statskog SF. Dette gir Sametinget stor innflytelse og medbestemmelsesrett over forvaltningen av grunnen i Finnmark.

Det følger videre av finnmarksloven § 4 at Sametinget kan gi retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette har Sametinget gjort i forskrift, jamfør Sametingets retningslinjer for utmarksvurdering, somskal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser.

Myndigheten er imidlertid ikke mer vidtrekkende enn at departementet først må godkjenne disse retningslinjene. Eventuelle uenigheter om FeFos avgjørelser i saker om endret bruk av utmark kan videre bringes inn for Kongen (departementet) for endelig avgjørelse.

Konsultasjonsplikt

Sametinget er videre sentral i konsultasjoner med Regjeringen om ulike spørsmål, jf. konsultasjonsplikt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg