Sametinget er mer et rådgivende enn et beslut­tende organ. Dette har en sammenheng med Sametingets rolle som både et selvstendig, folkevalgt organ, og et statlig forvaltningsorgan.

Sametingets myndighet er regulert i Sameloven (§ 2-1 fjerde ledd), men Sametinget kan også bli gitt myndighet gjennom andre lover, for eksempel opplæringsloven, reindriftsloven og Finnmarkslovensom vist nedenfor.

Sametinget har beslutningsmyndighet i forbindels med fordeling av midler til samisk husflid og håndverk (duodji), og til de samiske organisasjoner. Denne beslutningsmyndigheten er overført til Sametinget fra Norsk sameråd. Dette er regulert i Sameloven.

Sametinget er i dag tillagt forvaltningsansvar for valg til Sametinget, fordeling av økonomiske tilskudd samt myndighet til oppnevning av repre­sentanter til ulike offentlige utvalg.

Sametinget er gjennom reindriftsloven gitt myndighet til å oppnevne medlemmer til reindriftens styringsorganer.

Gjennom opplæringslova er Sa­metinget gitt forskriftskompetanse til å be­stemme innholdet i samiskopplæringen (Opplæringsloven § 6-4).

I medhold av sameloven § 1-6 andre ledd har Sametinget kompetanse til å gi forskrift om bruk av Sameflagget.

Finnmarksloven har styrket Sametingets rolle. Sametinget oppnevner tre styremedlemmer i Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo er grunneier med ansvar for forvaltning av grunn og naturressurser som tidligere lå under Statskog SF. Dette gir Sametinget stor innflytelse og medbestemmelsesrett over forvaltningen av grunnen i Finnmark.

Det følger videre av finnmarksloven § 4 at Sametinget kan gi retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette har Sametinget gjort i forskrift, jamfør Sametingets retningslinjer for utmarksvurdering, som skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser.

Myndigheten er imidlertid ikke mer vidtrekkende enn at departementet først må godkjenne disse retningslinjene. Eventuelle uenigheter om FeFos avgjørelser i saker om endret bruk av utmark kan videre bringes inn for Kongen (departementet) for endelig avgjørelse.

Sametinget er videre sentral i konsultasjoner med Regjeringen om ulike spørsmål, jf. konsultasjonsavtalen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.