Konsultasjonsavtalen

Artikkelstart

Konsultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget fra 11. mai 2005 er et virkemiddel for å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser til å konsultere urfolk, gitt i ILO-konvensjon 169 artikkel 6. Sametinget, eller andre berørte samiske grupper, interesser eller organisasjoner, har etter denne bestemmelsen krav på å delta aktivt på alle stadier av beslutningsprosessene, og krav på å ha en reell mulighet til å påvirke beslutningenes innhold. Avtalen ble godkjent av Sametinget 1. juni 2005.

Ved kongelig resolusjon 1. juli 2005 ble det stadfestet at ”Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget” skal gjelde for hele statsforvaltningen. Formålet med prosedyrene er å bidra til en praktisk gjennomføring av statens folkerettslige forpliktelse til å konsultere med urfolk (punkt 1). Målet med konsultasjonsprosedyren er å oppnå enighet (punkt 1 og 6). Det skal avholdes faste halvårige møter mellom Sametingspresidenten og statsråden for samiske saker og mellom Sametinget og det interdepartementale Samordningsutvalget for samiske saker hvor man planlegger ulike prosesser (punkt 5).

Konsultasjoner kan medføre at saksbehandling og beslutningsprosesser blir mer tidkrevende. Vedtak vil imidlertid i ettertid ha større grad av legitimitet, noe som vil sikre smidigere og raskere gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Konsultasjonsprosedyrene forplikter ikke bare staten, men også Sametinget som må være aktivt, gi svar innen gitte frister, vurdere hvilke prosesser som er de viktigste for samisk kultur og så videre. Staten kan ikke ensidig velge å ikke følge konsultasjonsprosedyrene. Dette gir Sametinget stor grad av medbestemmelsesrett, i alle fall over prosessene i forkant av tiltak.

Konsultasjonsavtalen er en viktig milepæl og har stor betydning for samenes medbestemmelsesrett i saker som berører dem.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg