Saksisk veps, årevingeart i familien stikkeveps. Den ligner norsk veps, men har aldri rødt foran på bakkroppen, og hårene på brystets sider er hvite, ikke svarte. Arten er vanlig i sørlige halvdel av Sør-Norge, to funn fra Troms er usikre. Bolene anlegges oftest i bygninger som loft, uthus, i vegger eller under takmøner.