S er innen grammatikken forkortelse for enten singular (entall), substantiv eller subjekt.