Sølverglød, sølverglette, blyoksid som dannes ved avdrivning (kupellasjon) av bly fra en bly-sølvsmelte.