Royal burgh, i eldre skotsk rett betegnelse på en by som har fått sine kjøpstadsrettigheter ved direkte kongebrev (royal charter). Royal burghs hadde en del særprivilegier, f.eks. monopol på handel med visse varer, og fikk etter hvert en ganske uavhengig stilling i forhold til kongen. Blant de eldste royal burghs kan nevnes Berwick, Edinburgh, Perth, Roxburgh og Stirling.