Stirling, by i Storbritannia, Skottland, Stirlingshire, ved Firth of Forth, 35 km nordøst for Glasgow; 45 600 innb. (2004). Handel og næringsmiddelindustri, fabrikasjon av tepper og landbruksmaskiner. Universitet fra 1967. Den gamle borgen over byen omfatter et slott, som ble fullført ca. 1570 og lenge var kongeresidens ved siden av Edinburgh. Her ble Maria Stuart kronet som Skottlands dronning i 1543, ni måneder gammel.