Ripsglassvinge, sommerfuglart i familien glassvinger (Sesiidae). Vepselignende sommerfugl med 2 par klare, smale vinger, 17 mm vingespenn og blåsvart kropp med gule tverrvinger. Larven er 15 mm og gulhvit. Den huler ut skudd og grener, og borer seg videre ned i stammen, hvor den overvintrer. Boregangene får helt kullsvarte vegger. Angrep på rips, dels også solbær, forekommer sporadisk i Sør-Norge nord til Sogn.