Glassvinger, insektfamilie i ordenen sommerfugler. Vingespenn 1,5–3,5 cm. Avviker fra andre sommerfugler ved at de har langstrakte, spesielt smale forvinger og at vingene er uten skjell, bortsett fra en brem langs kantene. Bakkroppen kan være ganske iøynefallende, med svarte eller gule tverrstriper eller tegninger. De klare vingene og tegningene på bakkroppen, samt formen, gjør at de ligner svært på veps. Larvene er gulhvite med brunt hode og svakt utviklede føtter. De borer ganger under barken, i veden eller huler ut margen på en del busker og trær. Noen larver er skadedyr i bærvekster.