Rhizosfære, den del av jordbunnen som umiddelbart omgir planterøttene og som påvirkes av disse. I rhizosfæren er mengden av mikroorganismer (bakterier og sopp) og den biologiske aktiviteten vesentlig større enn i jorden ellers. Røtter utskiller forskjellige organiske stoffer, bl.a. aminosyrer, sukkerarter m.m., som er av betydning for mikroorganismene i rhizosfæren. Mikroorganismene avgir til gjengjeld næringsstoffer som planterøttene kan ta opp. Dette gjelder særlig nitrogenforbindelser som bl.a. dannes av nitrogenfikserende bakterier på eller like ved rotoverflaten. Det er også påvist at visse vekststoffer kan tilføres plantene. En særlig nær forbindelse mellom røtter og sopp eksisterer i mykorrhiza.