Mykorrhiza, mutualisme mellom sopp og planters røtter, se sopprot.