Redusert samtykkekompetanse, begrensing i retten for pasienten til å samtykke i at det gis helsehjelp av ulike slag. I pasientrettighetsloven er det angitt hvilke forhold som kan medføre at pasienter helt eller delvis mangler rett til å gi samtykke, hvordan dette avgjøres og hvem som da kan samtykke på vegne av pasienten.