Redaksjonshistoriske skole, eller redaksjonkritikken, et sett av tolkningsmetoder som bygger videre på den formhistoriske skoles innsikter i hvordan de nytestamentlige evangeliene er blitt til. Mens formhistorien betrakter evangelistene først og fremst som samlere av forskjellige tradisjonsbiter, hevder redaksjonshistorien at de var profilerte redaktører som ordnet og bearbeidet stoffet ut fra litterære og/eller teologiske hensikter. Dette åpner for en mer helhetlig lesning av hvert enkelt skrift, samtidig som det enkelte evangeliums særpreg trer tydelig frem.