Rødulv, rovdyrart i hundefamilien. Pelsen er kanelbrun eller gulbrun med grå og svarte tegninger. Størrelsen er mellom ulv og prærieulv; hode- og kroppslengde 1–1,3 m, vekt 20–40 kg. Trolig utryddet i vill tilstand, men gjeninnført enkelte steder fra fangenskap; i dag finnes en populasjon på rundt 100 dyr. Den var utbredt i sørøstre deler av Nord-Amerika, hvor den forekom i sletteland ved kystområder og skoger.