Prærieulv, coyote, Canis latrans,rovdyrart i hundefamilien. Den har en ca. 1 m lang kropp med en ca. 40 cm lang hale. Skulderhøyde ca. 55 cm, vekt 10–15 kg. Pelsen er langhåret og varierer fra grått til brunt. Jakter ofte parvis, men også i større eller mindre flokker. Hovedsakelig aktiv om natten og i skumringen. Lever stort sett av mindre pattedyr som harer og små gnagere. Den er raskere enn ulven og kan holde en hastighet på ca. 50 km/t. Topphastighet skal være 65 km/t. I paringstiden har den en ulende gjøing som minner om revens. Forekommer vanligvis i åpent terreng og gressmark, men også i løvskog, blandingsskog og fjellskog. Utbredt i hele Nord- og Mellom-Amerika. Trolig har den økt sitt utbredelsesområde etter at europeerne koloniserte Nord-Amerika.