Pyroklastisk bergart, (av pyro- og gr. 'istykkerbrutt'), bergart sammensatt av vulkanske bruddstykker, pyroklaster, og vulkansk aske som støtes ut ved eksplosive vulkanutbrudd. Se tuff og ignimbritt.