Ignimbritt, bergart dannet ved avsetning og konsolidering av askesuspensjoner som oppstår ved eksplosive utbrudd av sterkt gassholdige magmaer (nuée ardente). Bergarten inneholder striper, bånd og linser av forskjellig materiale; pimpsteinsfragmenter og glass er vanlige bestanddeler. Ofte er bergarten sterkt sammensveiset i bunnen av de enkelte strømmer. Permiske ignimbritter er kjent fra Oslofeltet.