Purremøll, sommerfuglart i familien Yponomeutidae. Et lite, gråbrunt møll som legger egg på purre, av og til også på løk. De grågrønne larvene gnager på kryss og tvers i bladene, som blir helt fillete. Larvene av første generasjon betyr lite, men angrepet av annen generasjon i aug.–sept. kan være ganske ødeleggende, særlig rundt Oslofjorden.