Proteinkorn, små faste korn som ofte finnes i spesielle celler i frøhviten. I fettrike frø, f.eks. hos oljeplante, kan de bli særlig store. Hos kornartene er et eller noen få cellelag like under frøskallet fylt med proteinkorn og kalles gjerne aleuronlaget. Ved formalingen går dette sammen med skallet over i klien. Proteinkorn består for en vesentlig del av proteiner. Hos en del proteinkorn utkrystalliseres proteinene i en egen krystall, og ved siden av denne finnes da ofte et rundt legeme, globoid, hvis viktigste bestanddel er fytin, et kalsium-magnesiumsalt av en organisk syre. Proteinene i proteinkorn fungerer som opplagsnæring.