Forretningsorden, det reglement som Stortinget vedtar for sine forhandlinger. Det følger forutsetningsvis Grunnlovens § 66 at det skal vedtas en forretningsorden. Stortingets forretningsorden vedtas for hvert enkelt storting med alminnelig flertall, og blir som oftest gjentatt uforandret. Uttrykket forretningsorden brukes også i andre forsamlinger.