Prøvetid er en periode når et arbeidsforhold starter der arbeidstakeren er ansatt på prøve. Formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver i en tidsbegrenset periode skal kunne prøve hvor egnet arbeidstakeren er til stillingen.

Det finnes bestemmelser om prøvetid i arbeidsmiljøloven av 17. juni 205 nr. 62, som gjelder for privatansatte og kommunalt/fylkeskommunalt ansatte, og i statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 62, som gjelder for arbeidstakere som har staten som arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven

Prøvetidens lengde

Prøvetid må etter arbeidsmiljøloven § 15-6 avtales skriftlig, og for et bestemt tidsrom. Prøvetid kan normalt ikke avtales for lengre tid enn seks måneder.

Hvis arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet av en grunn som ikke skyldes arbeidsgiveren, for eksempel sykdom eller svangerskapspermisjon, kan likevel prøvetiden forlenges ut over disse seks månedene, men bare for en periode som tilsvarer fraværstiden. For at prøvetiden skal kunne forlenges, må arbeidstakeren allerede ved ansettelsen, og skriftlig, ha blitt orientert om arbeidsgivers adgang til dette. I tillegg må arbeidsgiver innen prøvetidens utløp ha orientert arbeidstakeren om at prøvetiden vil bli forlenget. Også slik orientering må arbeidsgiver gi skriftlig.

Oppsigelse i prøvetiden

I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelse i prøvetid må være begrunnet i arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, eller manglende faglig dyktighet eller pålitelighet. For øvrig får de vanlige reglene om oppsigelsesvern anvendelse, se oppsigelse.

En prøvetidsansatt har likevel ikke rett til å fortsette i stillingen under behandlingen av tvist om oppsigelsen var rettmessig, med mindre retten bestemmer noe annet. Her er altså regelen motsatt av det som gjelder for arbeidstakere som blir sagt opp etter utløpet av prøvetiden.

Statsansatteloven

Etter statsansatteloven § 15 er de første seks måneder av arbeidsforholdet prøvetid, med mindre ansettelsesorganet har bestemt at prøvetid ikke skal gjelde. I prøvetiden kan den ansatte sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet eller dersom vedkommende ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet. Adgangen til oppsigelse gjelder bare dersom den ansatte har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse innen prøvetidens utløp.

Ansatte som har plikt til å gjennomgå en bestemt opplæring, er ansatt på prøve inntil opplæringen er avsluttet, eller prøve eller eksamen er bestått.

Skipsarbeidsloven

Ifølge skipsarbeidsloven § 3-2 kan det avtales en prøvetid på inntil seks måneder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg