Potetråtenematode, rundormart i familien Tylenchidae. 1 mm lang, uten larvestadium. Tåler uttørring slik som dens nære slektning stengelnematode. Lever i knoller, løk og røtter av mange ville og dyrkede planter over store deler av verden. Hos oss ble den påvist i Vestfold i 1977 på potet og gulrot. Potetknollene får tørre, kalkaktige flekker og hulrom, og gulrot får sprekker og sår som etterfølges av sekundære råteorganismer. Smitten kan bl.a. holde seg fra år til år ved angrepne ugressplanter. Erklært farlig i henhold til plantesykdomsloven.