Piedfort, en mynt som har samme diameter som en ordinær mynt, men dobbel tykkelse.