Philosophia perennis er en betegnelse som stammer fra Augustinos Steuchus (ca. 1540) og brukes om kjernen og grunnsetningene i vesterlandsk filosofisk tradisjon fra Platon og Aristoteles. I nythomismen brukes denne betegnelsen om 24 grunnsetninger fra Thomas Aquinas.