Permanent press, betegnelse brukt om klær og tekstiler som beholder sin form og ikke krøller ved bruk og vask. Mest brukt om tekstiler av cellulosefibrer alene eller blandet med polyester. Formfastheten oppnås ved impregnering med harpiks og etterfølgende varmebehandling (fiksering). Andre betegnelser er durable press, strykefri, se også strykefribehandling.