Krøllfri, strykefri, non-iron, permanent press, betegnelse som brukes for å karakterisere et tekstilmateriales evne til å motstå krølling eller å gjenvinne sitt glatte utseende etter bruk og/eller rengjøring. Krøllemotstandsevnen kan forbedres ved kjemisk etterbehandling av stoffet. Se strykefribehandling.