Fotogram, fotografisk bilde, dvs. målebilde som har kjent indre orientering og er tatt med målekamera.