I senantikken og tidlig middelalder betegnelse på de konsonerende intervaller kvint og kvart, ved flerstemmighetens begynnelse parallellsang i disse intervaller. En sanger som satte en slik annenstemme til en gitt melodi, ble kalt parafonist.