Parafernalier, den formue som en fyrstes hustru tilfører boet foruten medgiften. Nå oftest om eiendeler, saker.