Jernspurver er en familie i ordenen spurvefugler. Omfatter én slekt med 13 arter spredt gjennom tempererte strøk og fjellområder i den gamle verden (den palearktiske region). Fjærdrakten er overveiende brun og grå, og kjønnene er like. Bare to arter i Europa vest for Russland, jernspurv og alpejernspurv, men andre arter finnes i Ural og Kaukasus.