Nearktiske region, dyregeografisk betegnelse for Nord-Amerika med sin spesielle fauna, bl.a. bisamrotte, gaffelbukk, snøgeit, amerikansk bison og kalkun. Utgjør – sammen med den palearktiske region – den holarktiske region.