Påbud, ensidig utsagn som medfører rettsvirkninger for den som er adressat for utsagnet. Et typisk påbud er en oppsigelse av et arbeidsforhold. Dette gjelder både hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstakeren, og hvis arbeidstakeren selv sier opp.