Oskisk, utdødd språk som tilhørte den italiske gren av den indoeuropeiske språkfamilien. De eldste innskrifter er fra 4. århundre f.Kr.; de yngste ble skrevet på husveggene i Pompeii like før Vesuvs utbrudd 79 e.Kr. Oskisk skiller seg fra latin både i fonetikk, ordformer og vokabular, men ikke så utpreget i syntaksen. Døde ut ca. 100 e.Kr.