Kriminologi

Kriminologi, (av kriminal- og -logi), vitenskapen om kriminalitetens årsaker, utbredelse og bekjempelse. Utforskningen av de forskjellige strafferettslige organers virksomhet har også etter hvert blitt et sentralt tema innenfor kriminologien. Kriminologi blir ofte oppdelt i forskjellige underområder: kriminalbiologi og kriminalsosiologi, som beskjeftiger seg med henholdsvis de individuelle og sosiale årsaker til kriminalitet; fenomenologien, som omhandler kriminalitetens utbredelse og ytringsformer; pønologien, som omfatter utformingen og virkningene av straffene; politiforskning og fengselsforskning, som analyserer henholdsvis politiets og fengselets virksomhet; prediksjonsforskning, som tar sikte på å forutsi den enkeltes kriminalitetsrisiko; viktimologien, som beskjeftiger seg med offeret for den kriminelle handling osv. Hele artikkelen