Kriminologi

Kriminologi, (av kriminal- og -logi), vitenskapen om kriminalitetens årsaker, utbredelse og bekjempelse. Utforskningen av de forskjellige strafferettslige organers virksomhet har også etter hvert blitt et sentralt tema innenfor kriminologien.Kriminologi blir ofte oppdelt i forskjellige underområder: kriminalbiologi og kriminalsosiologi, som beskjeftiger seg med henholdsvis de individuelle og sosiale årsaker til kriminalitet; fenomenologien, som omhandler kriminalitetens utbredelse og ytringsformer; pønologien, som omfatter utformingen og virkningene av straffene; politiforskning og fengselsforskning, som analyserer henholdsvis politiets og fengselets virksomhet; prediksjonsforskning, som tar sikte på å forutsi den enkeltes kriminalitetsrisiko; viktimologien, som beskjeftiger seg med offeret for den kriminelle handling osv.Kriminologisk forskning kan tilbakeføres til midten av 1800-tallet, da først den belgiske statistiker Adolphe Quetelet (1796–1874) og senere den italienske lege Cesare Lombroso (1835–1909) publiserte sine undersøkelser hvor de mente å kunne godtgjøre at henholdsvis samfunnsmessige og individuelle faktorer kunne forklare kriminaliteten. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kriminologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 22 artikler: