Onondaga, nordamerikansk indianerstamme, en av de fem opprinnelige stammene i irokeser-forbundet, hvor de hadde status som «ildvoktere». Den talte i 1990-årene ca. 1600 medlemmer i USA, hovedsakelig staten New York, og ca. 500 i Ontario, Canada. Stammen har gjort seg bemerket gjennom sin kamp for selvbestemmelse også i det moderne samfunnet, både overfor delstats- og sentralmyndigheter. Onondaga har opprettholdt tradisjonelle institusjoner som matrilineær arvefølge og et stammeråd sammensatt av personer med arvelige høvdingtitler. En relativt stor del behersker morsmålet, selv om engelsk brukes i offisielle og administrative sammenhenger. Befolkningen er aktiv innen en rekke «moderne» yrker, men arbeidsløsheten er høy.